Člani

Člani

Član Združenja ZAPIS lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je:
  • avtor (glasbeni, literarni, avdio-vizualni, likovni; fotograf, koreograf, arhitekt, industrijsko oblikovanje, kartograf, pantomima, ...)
  • izvajalec (igralec, pevec, glasbeni, plesalec)
  • režiser, dirigent, zborovodja, oblikovalec tona
  • filmski producent ali
  • proizvajalec fonogramov.
Skupaj s pooblastilom Združenju ZAPIS naj upravičenec predloži svoj ustvarjeni opus oz. vsaj verodostojen seznam del.

Članstvo je prostovoljno in ni vezano na slovensko državljanstvo.

Združenju ZAPIS je do sedaj svoje pooblastilo zaupalo že več kot 230 članov, število članov pa se mesečno povečuje. Če ste avtor, izvajalec, filmski producent ali proizvajalec fonogramov oz. upravičenec po slovenski avtorski zakonodaji, vljudno vabljeni, da pooblastite Združenje ZAPIS.

Podpora mednarodne skupnosti kolektivnih organizacij

Združenju ZAPIS so izkazali zaupanje tudi tuji partnerji - tuje kolektivne organizacije avtorjev, saj mu je do sedaj uradno izkazalo podporo že 20 bodočih partnerjev v obliki pisma o nameri za sklenitev pogodbe o vzajemnem zastopanju.
Pogodbo o vzajemnem zastopanju pa bo moč podpisati, ko bo ZAPIS pridobil status kolektivne organizacije z dodelitvijo ustreznega dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL).

>> Več o včlanitvi