Tarife

Višina nadomestil določena z Uredbo

Na podlagi 1. odstavka 39. člena ZASP je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje dne 28.9.2006.

Pričujoča uredba velja kot tarifa za zaračunavanje višine zneskov nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se izvrši pod pogoji iz 50. čl. ZASP in jih imetnikom avotrske in sorodnih pravic plačujejo zavezanci iz 1. odstavka 38. čl. ZASP.

>> Več o zavezancih