Vprašanja

Pogosta vprašanja z odgovori

Kdo je do sedaj upravljal s tovrstno pravico?
Od kje bo Združenje ZAPIS dobilo sredstva za delitev med upravičence?
Kdo so ustanovitelji Združenja ZAPIS?
Koliko je že članov?
Kako postanem član?
Kako prijavim svoj repertoar?
Kje lahko dobim na vpogled notranje akte in statut združenja?
Kje lahko dobim dodatne informacije?
Kaj je Združenje ZAPIS?
Zakaj je za to potrebna nova organizacija?