Pravice in dolžnosti

Pravice in dolžnosti

Članstvo v združenju je prostovoljno in se lahko prekine kadarkoli. Od člana Združenja ZAPIS pričakujemo, da bo deloval v skladu z veljavnim statutom, spoštoval druge akte in sklepe organov združenja ter deloval v dobrobit združenja, varoval njegov ugled in po svojih najboljših močeh pripomogel k uresničevanju ciljev združenja.

Možnost izstopa iz združenja

Če član meni, da združenje ne izpolnjuje njegovih pričakovanj, lahko prostovoljno izstopi iz združenja, kar preprosto naredi s preklicem svojega pooblastila ter poda pisno izjavo o svojem izstopu.

>> Pravni akti združenja