Novice

Obvestilo za javnost – 6.4.2012

Obvestilo za javnost – 6.4.2012

Datum objave: 09-05-2012
Vsem našim članom bi se radi zahvalili za izkazano zaupanje in voljo, da se uredijo razmere na področju privatnega in drugega lastnega reproduciranja. Blizu 200 nas je, ki mislimo podobno!

Članstvo je odprto in če ste avtor, izvajalec, filmski producent ali proizvajalec fonogramov, vljudno vabljeni v Združenje ZAPIS!

V kratkem lahko vsi člani in članice, ki ste oddali Vlogo za včlanitev in s tem izkazali željo po včlanitvi v Združenje ZAPIS, pričakujete vabilo na zbor članov.

Poleg tega bi radi vas in širšo javnost obvestili, da trditve na spletni strani Združenja fonogramske industrije Slovenije (ZFIS) o naši neodzivnosti ne držijo.

16. 3. 2012 je Združenje ZAPIS po e-pošti poslalo odgovor in pojasnilo na ZFIS, ki do danes (6. 4. 2012) žal ni bilo objavljeno (pri čemer upamo, da ne gre za namerno diskreditacijo Združenja ZAPIS in bo skrbnik spletne strani čim prej poskrbel za objavo).

Kakorkoli že, v nadaljevanju objavljamo del našega odgovora: Kot prvo bi radi poudarili, da nas veseli, da ste kot združenje izkazali interes za potencialno včlanitev vaših članov v ZAPIS.

Združenje ZAPIS je bilo ustanovljeno s strani upravičencev do pravičnega nadomestila za privatno reprodukcijo in predvsem z namenom kolektivnega upravljanja tovrstnih pravic ter da se končno uredijo nedopustne razmere, saj s to vrstno pravico že več kot dve leti nihče ne upravlja.

V želji po čim hitrejši ureditvi nedopustnih razmer je tako nastalo Združenje ZAPIS, ki je sledilo ideji Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije (URSIL), katero je potrdilo tudi Upravno sodišče, in sicer, da je tovrstno nadomestilo enotno za vse upravičence, kar posledično pomeni eno združenje, ki združuje vse upravičence do tovrstnega nadomestila, torej avtorje, izvajalce, proizvajalce fonogramov oz. avdiovizualne producente.

Prav tako nas je negativno presenetil objavljeni dopis na spletni strani Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS), saj verjamemo, da med upravičenci nadomestila vlada skupno prepričanje, in to je, da se kaotične razmere na področju tonskega in vizualnega snemanja varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. čl. ZASP, čim hitreje razrešijo.

Z vsakim dnem upravičencem namreč nastaja gmotna škoda v korist zavezancem za plačilo, kar se še toliko bolj pozna v ekonomsko-gospodarsko nezavidljivi situaciji, v kateri Slovenija trenutno je.

Radi bi vas še seznanili, da je vloga za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje Združenju ZAPIS v postopku obravnave s strani Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije (URSIL).Za kakršna koli vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu: info@zapis.si.