Novice

Vabilo na sejo Zbora članov ZAPIS

Vabilo na sejo Zbora članov ZAPIS

Datum objave: 27-01-2017
Spoštovani,

vljudno vas vabimo na redno sejo Zbora članov Združenja ZAPIS, ki bo v soboto 11. februarja 2017 ob 11:00 uri v prostorih Združenja Zapis, Cvetkova ulica 25, Ljubljana.

Predlagani d n e v n i    r e d:
  1. Otvoritev redne seje Zbora članov in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva.
  3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
  4. Potrditev dnevnega reda Zbora članov.
  5. Sprejem vseh predlaganih aktov.
  6. Tekoče informacije glede stanja vloge.
  7. Razno.
Predlog sklepov skupaj z gradivi za Zbor članov je dostopen članom z osebnim geslom. 

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka 3. februarja 2017, po elektronski pošti na e-naslov: info@zapis.si. 

Registracija članov bo potekala v prostorih Združenja ZAPIS med 10:00 in 11:00 uro.Vjudno vabljeni!