Novice

Vabilo na sejo Zbora članov Združenja ZAPIS

Vabilo na sejo Zbora članov Združenja ZAPIS

Datum objave: 03-12-2018
Ljubljana, 3. 12. 2018.

Na podlagi določbe 45. člena Statuta, sklicujem redni zbor članov društva, ki bo
v sredo, 19. 12. 2018 ob 12. uri na sedežu združenja.

Predlagani d n e v n i r e d:
  1. Otvoritev redne seje Zbora članov in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva.
  3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
  4. Potrditev dnevnega reda Zbora članov.
  5. Ustanovitev zavoda.
  6. Razno.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov iz vsakega razreda, od katerih mora biti vsaj polovica rednih članov. Če Zbor članov ni sklepčen po določbi iz prejšnjega odstavka, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj dvajset (20) odstotkov članov iz vsakega razreda, od katerih mora biti vsaj polovica rednih članov.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka 14. decembra 2018, po elektronski pošti na e-naslov: info@zdruzenje-zapis.si.

Registracija članov bo potekala v prostorih Združenja ZAPIS med 11:30 in 12:00 uro.

Vljudno vabljeni!

Peter Lovšin, predsednik