Kaj ščitimo?

Tonsko in vizualno snemanje varovanih del

Združenje ZAPIS je organizacija za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Prizadevamo si, da bodo za svoje delo prejemali pravično nadomestilo iz tega naslova vsi upravičenci: avtorji, izvajalci, filmski producenti oz. proizvajalci fonogramov

>> Več o delitvi zbranih nadomestil