Organizacijska struktura

Organigram Združenja ZAPIS

Organizacijska struktura je še v pripravi.