Letno poročilo

Izkaz poslovanja

Združenje ZAPIS si bo prizadevalo za učinkovito, zakonito in pregledno delovanje. Svojo poslovno uspešnost in delovanje bo izkazovalo z letnimi poročili, ki bodo objavljena na spletni strani.