Pravni akti združenja

Statut

Ustanovni zbor je na svojem zasedanju dne 14. 12. 2011 sprejel sklep o ustanovitvi Združenja avtorjev, producentov in izvajalcev Slovenije ter sprejel Statut Združenja ZAPIS.