Kdo je zavezanec

Proizvajalci in uvozniki naprav ter nosilcev

Zavezanci za plačilo nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe so proizvajalci (pri prvi prodaji) in uvozniki:

  • naprav za tonsko in vizualno snemanje (DVD snemalnik, glasbeni stolp, računalniška enota CD/DVD, ipd.)
  • praznih nosilcev zvoka ali slike (USB ključi, CD, minidiski, DVD ipd.)

Vsi zgoraj navedeni zavezanci so zakonsko obvezani (ZASP) k plačevanju pravičnega nadomestila po veljavnem ceniku – Uredbi Vlade Republike Slovenije z dne 28.9.2006.

Več o tarifah